IMSP SR Ungheni
Documente

Documente

1.Certificat de inregistrare IMSP SR Ungheni MD 0020689-este înregistrată la camera inregistrării de stat 12.12.2003:cod fiscal 1003609150409.

2.Certificat de acreditare nr.0343,prelungit prin scrisoarea de acreditare condiţionată din 08.12.2010 cu nr.630.

 

Legislaţia R.M in domeniul Ocrotirii Sănătăţii