IMSP SR Ungheni
Arhivă noutăţi  Să fim alături de cei cu probleme de sănătate mintală  AGENDA

AGENDA

AGENDA

mesei rotunde petrecute în cadrul campaniei

“SĂ FIM ALĂTURI DE CEI CU PROBLEME DE SĂNĂTATE MINTALĂ”

Ora

Tema

Moderator

10.00 - 10.10

Cuvînt de deschidere.

AO „Somato”

IMSP SR Ungheni

10.10 -10.30

Campania de mediatizare „Indiferenţa naşte diferenţe”

Popa Corina

10.30 – 10.50

Refoma în sănătate mintală din Republica Moldova.

Condraţchi Mihai – director CNSM

10.50 – 11.10

Servicii comunitare în sănătate mintală existente în Republica Moldova.

Jana Chihai – preşedinta AO „Somato”

11.10 – 11.30

Prezentarea Centrului Comunitar de Sănătate Mintală din localitate (Bălţi, Ungheni, Rezina, Chişinău).

Balmuş Mariana Directorul CCSM din localitate

11.30 – 12.00

Discuţii. Întrebări. Concluzii.

AO „Somato”