IMSP SR Ungheni
Arhivă noutăţi  Să fim alături de cei cu probleme de sănătate mintală  COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA

Comunicat de presă

3 mai 2011

Pentru difuzare imediată

 

Campanie de susţinere a persoanelor cu probleme de sănătate mintală

 Asociaţia SOMATO din Bălţi anunţă despre lansarea unei campanii de susţinere apersoanelor cu probleme de sănătate mintală.

 Campania are genericul „Să fim alături de cei cu probleme de sănătate mintală” şi va fi promovată pe toată durata lunii mai. Prin această acţiune, Asociaţia SOMATO îşi propune să sensibilizeze opinia publică, în special, din Chişinău, Bălţi, raioanele Rezina şi Ungheni, în vederea acceptării şi oferirii de şanse egale pentru trai în comunitate persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

 Pe durata campaniei, la posturi locale şi naţionale de radio şi TV vor fi difuzate spoturi ce vor promova toleranţa faţă de această categorie de persoane. Specialişti în domeniul sănătăţii mintale vor fi invitaţii unor emisiuni TV, care vor pune în discuţie problemele cu care se confruntă zi de zi persoanele cu probleme de sănătate mintală.

 Ziare din Chişinău, Bălţi, Rezina şi Ungheni vor publica articole ce vor relata despre aspecte ale sănătăţii mintale.

 În raioanele şi oraşele respective vor fi organizate mese rotunde în cadrul cărora specialişti în domeniul sănătăţii mintale, factori de răspundere locali şi reprezentanţi ai societăţii civile vor discuta căi şi modalităţi de îmbunătăţire a situaţiei persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

 Campania este organizată de Asociaţia SOMATO în comun cu Ministerul Sănătăţii în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului serviciilor comunitare de sănătate mintală în Moldova (etapa a doua)”, cu suportul financiar al Agenţiei pentru Dezvoltare şi Cooperare a Elveţiei.

 NOTĂ pentru jurnalişti:

  • 68% din respondenţii unui sondaj („Percepţiile populaţiei din Republica Moldova privind fenomenul discriminării: studiu sociologic”) efectuat la comanda Fundaţiei „Soros-Moldova” relevă că cel mai frecvent sunt discriminate în ţară sunt persoanele cu dizabilităţi mintale.
  • Potrivit datelor statistice oficiale, în R. Moldova numărul persoanelor cu afecţiuni psihice se ridică la circa 100 mii (numărul aproximativ al raionului Ialoveni), dintre care cca 20% sunt copii. Aproximativ 55,5 mii dintre persoanele cu probleme de sănătate mintală sunt luate în evidenţa instituţiilor medicale.
  • În Moldova, funcţionează trei spitale de psihiatrie (Chişinău, Orhei şi Bălţi), şase centre comunitare şi patru internate psiho-neurologice.