IMSP SR Ungheni
Arhivă noutăţi  Să fim alături de cei cu probleme de sănătate mintală  MASA ROTUNDA

MASA ROTUNDA

Centrul Comunitar de Sănătate Mentală Ungheni

 Masa rotundă a fost parte a campaniei de susţinere a persoanelor cu probleme de sănătate mentală cu genericol „Să fim alături de cei cu probleme de sănătate mentală”, care se desfăşoară pe toată perioada lunii mai.

         La masa rotundă, organizată în incinta Centrul Comunitar de Sănătate Mentală Ungheni au fost invitaţi persoane de vază din raionul Ungheni, administraţia IMSP SR Ungheni, Administraţia Publică Locală, administraţia CMF, şeful Direcţiei Asistenţă Socială Ungheni, medicii specialişti din secţia consultativă şi medici de familie, reprezentanţi ai Organizaţiei Non-Guvernamentale „Poarta deschisă”, Directorul „Casa pentru toţi”, Directorii Centrelor Comunitare de Sănătate Mentală din Bălţi şi Chişinău, şeful secţiei consultative a IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Chişinău, presa locală.

         Au luat cuvîntul doamna Jana Chihai despre importanţa campaniei de informare, doamna Corina Popa despre sondajele efectuate premergătoare campaniei şi despre masurile organizate în campanie. Domna Maria Rotaru a vorbit despre importanţa campaniei de informare şi a CCSM Ungheni în viaţa persoanelor cu probleme de sănătate mentală. Domnul Condraţchi, directorul Centrului Naţional de Sănătate Mentală Chişinău a vorbit despre legile din domeniul Sănătăţii Mentale şi despre datele privind situaţia persoanelor cu boli mentale în Republica Moldova. Directorul CCSM Ungheni a făcut prezentarea CCSM Ungheni, programele şi direcţiile principale de activitate, rezultatele centrului.