IMSP SR Ungheni
Arhivă noutăţi  Totalurile actvitatii spitalicesti pe anul 2012

Totalurile actvitatii spitalicesti pe anul 2012

Pe data de 20 februarie 2013, ora 11:00 în incinta IMSP Spitalul Raional Ungheni s-a desfăşurat “Consiliul Medical”, unde au fost prezentate totalurile activităţii instituţiei pentru anul 2012.

Consiliul Medical s – a derulat cu Ordinea de zi:

1.       Analiza asistenţei medicale de staţionar pentru 2012

Raportor vicedirector IMSP SR Ungheni Maria Rotaru

         2.       Analiza asistenţei medicale specializate de ambulator pentru anul 2012

Raportor şef AMSA Mihail Serbianu

3.       Informaţii despre asistenţa medicală stomatologică în raion pentru anul 2012

Prezintă şef secţie stomatologie Eleonora Morteanu

4.       Analiza serviciului economico – financiar pentru anul 2012

                       Raportează şef serviciu economic Ludmila  Crijevschi

5.       Informaţia despre situaţia epidemiologică gripală actuală

                       Prezintă Sergiu Talmaci

      Conform indicatorilor obţinuţi, atît de volum cît şi de calitate, IMSP Spitalul Raional Ungheni deţine topul între spitalele raionale pe republică. Sînt rezerve la durata medie de spitalizare, îndeplinirea prevederilor contractuale, implimentarea noilor tehnologii, îmbunătăţirea condiţiilor hoteliere pentru pacienţi prin mărirea contribuţiei fondatorului.

      Rapoartele integrale se anexează.