IMSP SR Ungheni
Noutăţi  Concurs de ocupare a funcţiei de vicedirector medical

Concurs de ocupare a funcţiei de vicedirector medical

IMSP Spitalul Raional Ungheni cu sediul or.Ungheni, str.Naţională, 37, anunţă concurs pentru  ocuparea funcţiei de  vicedirector medical.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare în medicină, cu instruiri în domeniul managementului sanitar şi vechime în muncă în domeniul ocrotirii sănătăţii de cel puţin 10 ani.

La înscrierea pentru concurs candidaţii depun un dosar care include următoarele acte:

·        cererea pentru participare la concurs cu menţionarea postului;

·        copia buletinului de identitate;

·        copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;

·        copia carnetului  de muncă;

·        copiile atestatelor ce confirmă gradul  şi titlul ştiinţific (pentru titulari);

·        copia certificatelor de formare profesională  continuă, inclusiv peste hotare (pentru titulari);

·        certificatul medical;

·        declaraţia pe propria răspundere privind lipsa sancţiunilor disciplinare;

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Termenul limită de depunere a dosarului : 25.04.2014.
Concursul va avea loc  la  07.05.2014.
Pentru informaţii suplimentare: tel.(0236) 2-25-82.