IMSP SR Ungheni
Activitatea economica  Achizitii

Achizitii

1. Lista anunţurilor de intenţii anul  2015  anunt 1    anunt 2

2. Plan achizitii anul 2015 -  plan

3. Plan achizitii anul 2016 -  plan

4. Plan achizitii anul 2017 - plan actualizat

5. Lista anunţurilor de intenţii anul  2017 - lista

6. Plan achizitii anul 2018  plan