IMSP SR Ungheni
Pacienţi/Vizitatori/Mass-Media  PACIENȚI  ACTE NECESARE LA INTERNARE

ACTE NECESARE LA INTERNARE

Pentru consultarea şi internarea programată pacienţii necesită să dispunăurmătoarele documente:

 1. Bilet de trimitere pentru tratament în staţionar - Forma F-027/e;
 2. Buletin de identitate;
 3. Poliţa de asigurare medicală (pentru persoanele asigurate).
 4. Analize si investigaţii (în original):
 • Analiza generală a  urinei
 • Analiza generală a sângelui
 • Analiza sângelui la MRS
 • Grupa de sânge şi Rh-factor
 • Coagulograma desfăşurată:
  1. Protrombina
  2. Fibrinogenul Sângelui
  3. INR
  4. APT
 • Ionograma (K, Mg, Ca, Na)
 • Analiza biochimică a sângelui:
  1. Glicemia
  2. Ureea sângelui
  3. Creatinina
  4. ALAT, ASAT
  5. Bilirubina
 • ECG
 • Fluorografia pulmonară/Rx pulmonar
 • Examene specialişti, alte investigaţii, după caz.