IMSP SR Ungheni
Managementul calității  MANUALUL CALIȚĂȚII SPITALULUI RAIONAL UNGHENI  Legislația RM în domeniul Mangementul Calitatii

Legislația RM în domeniul Mangementul Calitatii

1. Hotărîrea Guvernului RM nr. 886 din 6 august 2007 cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate

2. Hotărîrea Guvernului RM nr. 1471 din 24.12.2007 Strategia de dezvoltare a sistemului de sanatate in perioada 2008-2017

3.  Ordinul  Ministerului Sănătății RM nr.124 din 21.03.2008 Cu privire la modalitatea de elaborare şi aprobare a PCN

4. Ordinul  Ministerului SănătățiiRM nr.429 din 21.11.08 cu privire la metodologia elaborării, aprobării şi implementării PCI

5. Ordinul  Ministerului Sănătății RM nr.519 din 29.12.2008 cu privire la sistemul de audit medical intern

6. Ordinul  Ministerului Sănătății RM nr.139 din 03.03.2010 cu privire la asigurarea calităţii serviciilor medicale

7.Ordinul  Ministerului Finanțelor RM nr.189 din  05.11.2015 Standardelor naţionale de control intern în sectorul public

8. Ordinul  Ministerului Sănătății RM nr.426 din 06.06.2017 Cu privire la aprobarea Procedurii operationale anexa 1

9. Ordin nr. 62 din 22.01.2018 Cu privire la aprobarea Planului de actiuni privind imbunatatirea calitatii si sigurantei serviciilor medicale

10. Ordin nr. 425 din 20.03.2018 Cu privire la aprobarea Ghidului privind aplicarea procedurii de comunicare și consiliere a pacienților

11 .Ordin nr. 435 din 22.03.2018 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru îmbunătăţirea abilităţilor şi capacităţilor în comunicare, etică şi deontologie medicală în relaţia medic-pacient

12. 10 reguli de bază ale medicului