IMSP SR Ungheni
Despre noi  Baza tehnico materiala

Baza tehnico materiala

Baza tehnico-materiala

A IMSP SR Ungheni


IMSP SR Ungheni a fost fondat în anul 1944.

 Sediul spitalului este amplasat în partea centrală a oraşului Ungheni, str. Naţională 37. Teritoriul spitalului are o suprafaţă de 3,1 ha. Instituţia este amplasată în 16 edificii, inclusiv în 11 secţii clinice, 3 secţii paraclinice şi 2 de menire gospodărească. Secţia consultativă se află în incinta fostei policlinici.

 Construcţia edificiilor datează cu anii 1950 şi au fost construite conform normativelor pentru perioada respectivă de timp.

 Pe parcursul anilor capacitatea spitalului a fost extinsă, păstrînd ca bază edificiile existente iar construcţiile suplimentare au fost efectuate fără documentaţia de proiect şi expertiză.

 În prezent Spitalul este predestinat pentru acordarea asistenţei medicale de nivelul II.

 Fondatorul spitalului este administraţia publică locală Consiliul Raional Ungheni.

 Spitalul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Asigurărilor Obligatorii de Sănătate pe principiul autofinanţării şi non profil. Asistenţa medicală spitalicească este acordată anual la circa 12000 pacienţi cu efectuarea în mediu a 1600 intervenţii chirurgicale, de asistenţă obstetricală beneficiază 1800 gravide şi lăuze.

 Spitalul Raional serveşte ca bază clinică pentru  studenţii Colegiului de Medicină Ungheni.

 Teritoriul de deservire are suprafaţa de 1082,6km, cu un număr de populaţie de 117210 locuitori, populaţia rurală alcătuieşte 66,5%.

 Spitalul Raional îşi desfăşoară activitatea pe 370 paturi, inclusiv o filială în Sculeni – 25 paturi şi Spitalul de Circumscripţie Corneşti – 25 paturi.

 Spitalul este asigurat cu apeduct şi canalizare centralizată, încălzire centralizată cu gaz natural. Pe parcursul ultimului an în unele secţii s-a instalat sistmă de ventilare nouă (secţia pneumologie, secţia boli infecţioase, farmacia, maternitatea), în alte secţii au fost curăţate sistemele de ventilare vechi. În secţia ORL, sălile de operaţii sunt instalate aclimatizatoare.

 Instituţia este asigurată satisfăcător cu echipament medical de diagnostic şi tratament, cu rezerve pentru reutilare.

 Spitalul dispune de două instalaţii de curent electric care asigură temporar activitatea de urgenţă. Regimul de activitate a IMSP SR Ungheni este nonstop.